U kojim područjima se može koristiti?

· Farmaceutska industrija: sve vrste antibiotika i drugih tekućih predfiltracija.
· Industrija hrane i pića: filtriranje vina, mineralne vode i vode za piće.
· Elektronska industrija: predfiltracija vode visoke čistoće.
· Hemijska industrija: filtriranje različitih organskih otapala, kiselina i lužina
· Metalurška industrija: koristi se za valjaonicu, filtraciju hidrauličnog sistema mašina za kontinuirano lijevanje i filtriranje različite opreme za podmazivanje.
· Tekstilna industrija: talina poliestera u procesu pročišćavanja ujednačenom filtracijom, zaštitna filtracija kompresora vazduha, uklanjanje ulja i vode komprimovanog gasa.


Vrijeme objave: jul-15-2021